Partnerzy i Sponsorzy

Zjazd Katedr, Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego

TRANSFORMACJA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA      I     TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

6-8 października 2024 r.   
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Zespół Badawczy Publicznego Prawa Gospodarczego

Katedra Transformacji Energetycznej

Podstawowym celem działań Zespołu jest analiza funkcjonowania przepisów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także norm w obrębie publicznego prawa konkurencji oraz zagadnień związanych zarządzaniem mieniem państwowym, które składają się na niezwykle obszerny przedmiot badań, zwany publicznym prawem gospodarczym. 

Prowadzone przez Zespół badania mają istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia teorii publicznego prawa gospodarczego, ale także w zakresie praktyki (mając na uwadze doświadczenie Lidera oraz uczestników Zespołu) – stanowią punkt wyjścia do stworzenia modelu praktycznego przemian gospodarczych, mających ułatwić prowadzenie działalności przedsiębiorcom.

Lider Zespołu: dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Członkowie Zespołu:

dr Jarosław Bączyk, r. pr. Michał Karpiński, adw. Tomasz Mizioch, mgr Klaudia Orpik

pobrane

Celem Katedry Transformacji Energetycznej jest prowadzenie badań naukowych i projektów z zakresu modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych, analizy efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, sposobów wykorzystywania nowych źródeł energetycznych, wykorzystywania nowoczesnych technologii w transformacji energetycznej oraz tworzenia regulacji prawnych i zarządczych.

Kierownik Katedry:
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE

Pracownicy Katedry:
 
dr Dorota Benduch,
dr Borys Budka,
dr Marcin Kraśniewski, LL.M.,
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska,
mgr Grzegorz Zych.

Komitet Naukowy

Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Jan Grabowski

Członkowie Komitetu Naukowego

 • dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE
 • dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UE
 • prof. dr hab. Rafał Blicharz
 • dr Aleksandra Lubicz-Posochowska

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Rafał Blicharz

Pozostali Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 • mgr Klaudia Orpik
 • mgr Tomasz Mizioch
 • dr Dorota Benduch
 • mgr Grzegorz Zych
 • mgr Łukasz Hawrylak

Dawna Katedra PPG: 

 • dr Anna Hołda-Wydrzyńska
 • dr hab. Michał Kania
 • dr hab. Anna Lichosik
 • dr hab. Agnieszka Piwowarczyk
 • dr hab. Katarzyna Pokryszka
 • dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Rafał Blicharz

Organizatorzy

Organizatorem wydarzenia jest Zespół Badawczy Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Opłata konferencyjna

1000 zł

Numer konta bankowego oraz dane podmiotu zostaną wskazane w wiadomości e-mail wysłanej w odpowiedzi na wypełnienie formularza rejestracyjnego.

*Wysokość opłaty nie obejmuje kosztów noclegu. 

Kontakt

 • E-mail: zjazd.katedr.ppg.2024@us.edu.pl
 • Tel: +48 783 805 959, +48 664 884 478

© 2023 Zespół Badawczy Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego I Katedra Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach